§ Ingatlan jog

 

  • Adásvételi- és csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti,- haszonbérleti, haszonkölcsön szerződés, közös tulajdont megszüntető szerződés szerkesztése
  • Ingatlanalapú biztosítéki szerződések (jelzálog,- vételi, elővásárlási jog, és egyéb az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jog alapítása) szerkesztése
  • területrendezéshez (telekmegosztás, összevonás) kapcsolódó okiratok szerkesztése
  • Ingatlanközvetítő és – forgalmazó cégek jogi képviselete, ingatlan-befektetések jogi támogatása
  • Társasházakkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés: Társasház alapítása, alapító okirat módosítása, szervezeti és működési szabályzatának, illetve házirendjének szerkesztése, társasházak jogi képviselete bíróság, illetve hatóságok előtt (közös költség tartozások behajtása, fizetési meghagyásos eljárás, jelzálogjog alapítás)
  • teljes körű képviselet földhivatali eljárásokban